Testiranje radnika JP “Aquana” na prisustvo alkohola u organizmu

16.03.2022. radnici JP “Aquana” su testirani, u toku radnog vremena, na prisustvo alkohola u organizmu. Testiranje je vršeno pomoću uređaja za mjerenje alkohola u organizmu Drager Alcotest 6820. Testirano je 30 radnika i jedan radnik je bio pozitivan, sa rezultatom 0.79 promila. Protiv istog će se preduzeti disciplinske mjere u skladu sa zakonom.