Јавне набавке

Одлука о поништењу Јавне набавке Електричне енергије

Одлука о поништењу Јавне набавке Електричне енергије

План ЈН 2023

Plan JN 2023

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке „Набавке прехрамбених производа за угоститељство“ Odluka hrana

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке „Набавка хемијских средстава за санитарни третман воде у базенима“

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке „Набавка хемијских средстава за санитарни третман воде у базенима“   Odluka […]

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке „Набавка хемијских средстава за санитарни третман воде у базенима“

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке „Набавка хемијских средстава за санитарни третман воде у базенима“   Odluka […]

Одлука о додјели у закуп пословног простора – сладолед

Одлука о додјели у закуп пословног простора – сладолед Sladoled

Одлука о додјели у закуп пословног простора – фритуле

Одлука о додјели у закуп пословног простора – фритуле Fritule

Јавни оглас – сладолед

Јавни оглас – сладолед 2023

Јавни оглас – крофнице

Јавни оглас – крофнице 2023

Јавни оглас – кокице

јавни оглас кокице

Одлука о избору најповљнијег понуђача

Одлука о избору најповљнијег понуђача и додјели уговора за јавну набавку – Сукцесивна набавка алкохолних и безалкохолних пића за угоститељство […]

Одлука о избору И поништењу за ЈН Набавка потрошних материјала, хемијских средстава И папирне галантерије

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Одлука о поништавању поступка јавне набавке “Сукцесивна набавка алкохолних и безалкохолних пића”

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Набавка “Потрошних материјала, ситног алата и инвентара за техничко одржавање”

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Анекс II дио Б, Набавка услуге вјештачења из IT области – Позив за достављање понуда

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Набавка услуге “Санитарни преглед угоститељских радника” – Анекс II дио Б

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Анекс- НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ У БАЗЕНИМА И ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ХРАНЕ

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Измјена тендерске документације, “Набавка адвокатских услуга”

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Тендерска документација – набавка адвокатских услуга

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Позив за набавку адвокатских услуга

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.