Транспарентна "Aquana"

Одлука о избору најповљнијег понуђача

Одлука о избору најповљнијег понуђача и додјели уговора за јавну набавку – Сукцесивна набавка алкохолних и безалкохолних пића за угоститељство […]

Одлука о избору И поништењу за ЈН Набавка потрошних материјала, хемијских средстава И папирне галантерије

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Одлука о поништавању поступка јавне набавке “Сукцесивна набавка алкохолних и безалкохолних пића”

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Набавка “Потрошних материјала, ситног алата и инвентара за техничко одржавање”

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 27.01.-31.01.2022.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Одлука о додјели у закуп пословног простора – Кафе “Оаза”

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Анекс II дио Б, Набавка услуге вјештачења из IT области – Позив за достављање понуда

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 01.12.-31.12.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора – “Оаза” у Воденом парку Aquana

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у ЈП “Aquana”

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Списак запослених у ЈП “Aquana”, 01.11.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ОД УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Број запослених у “Aquani”

ЈП „Aquana“ тренутно има мањи број запослених у односу на период претходног руководства овог предузећа. За вријеме претходног руководства ово [...]

Списак запослених у ЈП “Aquana”, 15.09.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 01.08.-31.08.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Списак запослених у ЈП “Aquana”, 01.09.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Анекс- НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ У БАЗЕНИМА И ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ХРАНЕ

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Списак запослених у ЈП “Aquana”, 10.07.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 05.04.-21.05.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 15.05.-08.06.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Одлука о додјели у закуп пословног простора, мај 2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Правилник о раду ЈП “Aquana”

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора на ГОБ- у

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 20.04.-29.04.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 30.04.-19.05.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Записник о пријему и отварању понуда- ЈН Адвокатске услуге

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 19.04.-22.04.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Списак запослених у ЈП “Aquana”, 07.05.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Правилник o поступку, критеријумима и мјерилима давања у закуп или кориштења пословних просторa у Јавном предузећу „Aquana“ доо Бања Лука

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 29.03.-14.04.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Списак запослених у ЈП “Aquana”, 16.04.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период 23.03.-05.04.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Списак запослених у ЈП “Aquana”, 07.04.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Правилник о платама ЈП “Aquana”

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Рачуни ЈП “Aquana” за период март, 2021. године

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Списак запослених радника у ЈП “Aquana”, на дан 05.03.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Активности у Aquani, за вријеме Короне…

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.

Правилник о систематизацији 18.03.2021.

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.