Тестирање радника ЈП “Aquana” на присуство алкохола у организму

16.03.2022. радници ЈП “Aquana” су тестирани, у току радног времена, на присуство алкохола у организму. Тестирање је вршено помоћу уређаја за мјерење алкохола у организму Drager Alcotest 6820. Тестирано је 30 радника и један радник је био позитиван, са резултатом 0.79 промила. Против истог ће се предузети дисциплинске мјере у складу са законом.