JP AQUANA BANJA LUKA
Aleja Svetog Save 80
78000 Banja Luka
051/228-400
051/231-410,

051/228-401 (faks)
e-mail: info@aquana.ba
www.aquana.ba

GRADSKI OLIMPIJSKI BAZEN
Veljka Mladjenovića b.b.
78000 Banja Luka

066/119-152, 051/456-450 (recepcija)
051/456-231 (faks)
051/456-234 (služba objekata)

e-mail: gob@aquana.ba