Правилник o поступку, критеријумима и мјерилима давања у закуп или кориштења пословних просторa у Јавном предузећу „Aquana“ доо Бања Лука

Кликом на линк преузећете скениран званични документ у PDF формату.