Одлука о избору најповљнијег понуђача

Одлука о избору најповљнијег понуђача и додјели уговора за јавну набавку – Сукцесивна набавка алкохолних и безалкохолних пића за угоститељство

Одлука о избору најповљнијег понуђача