Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели уговора у отвореном поступку јавне набавке Сукцесивна набавка лож уља за загријавање Градског олимпијског базена

Одлука о избору