Број запослених у “Aquani”

ЈП „Aquana“ тренутно има мањи број запослених у односу на период претходног руководства овог предузећа.

За вријеме претходног руководства ово предузеће имало је 64 запослена радника, док је у „Aquani“ тренутно запослено 59 лица, од којих 55 уговором на неодређено вријеме, док су четири радника запослена на одређено.

За вријеме трајања сезоне ЈП „Aquana“ ангажовала је 16 сезонских радника.

Од почетка ове године 16 радника је окончало радни однос по различитим основама, а у радни однос примљено је 10 нових радника, што показује да је у овом градском предузећу постотак запослених мањи за десет одсто у односу на раније период.