Transparentna "Aquana"

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za JN “Nabavka vatrodojavne centrale za Vodeni park, demontaža starog i montaža novog sistema”

odluka_0001

Odluka o izdavanju u zakup poslovnog prostora “Oaza”

Odluka o izdavanju poslovnog prostora Oaza

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga “Osiguranja imovine Gradskog olimpijskog bazena, korisnika usluga bazena (kupača), zaposlenih radnika i imovine Vodenog parka”

Тендерска документација – осигурање имовине, радника, купача 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke pravnih- advokatskih usluga

odluka

Obavještenje – zakup poslovnog prostora (kokice, kukuruz, krompir)

Obavjest kokice,kukuruz, krompir

Obavještenje – zakup poslovnog prostora (točeni sladoled)

Obavjest točeni sladoled

Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora

Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora

PJN

PJN

Računi JP Aquana 01.-30.04.2022.

Računi JP Aquana 01.-11.04.2022. Računi JP Aquana 11.-18.04.2022. Računi JP Aquana 18.-30.04.2022. Računi JP Aquana 30.04.2022.

Računi JP Aquana 01.-31.03.2022.

Računi JP Aquana 01.-10.03.2022. Računi JP Aquana 10.-21.03.2022.   Računi JP Aquana 21.-31.03.2022.   Računi JP Aquana 31.03.2022.    

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu „Nabavka vatrodojavne centrale za Vodeni park Aquana, demontaža starog i montaža novog vatrodojavnog sistema“

odluka_0001

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke “Nabavka ležaljki za otvoreni bazen”

Odluka o ponistenju postupka

Javni oglas za davanje u zakup prostora za pripremu, usluživanje i prodaju točenog sladoleda

Oglas - toceni sladoled

Javni oglas za davanje u zakup prostora za pripremu, usluživanje i prodaju krofnica (fritule)

Oglas - fritule

Javni oglas za davanje u zakup prostora za pripremu, usluživanje i prodaju kokica, pečenog i kuhanog kukuruza i prženog krompira (tornado čips)

Oglas - kokice, krompir

1. izmjena TD u predmetu “Nabavka usluge advokata”

IZMJENA TD - NABAVKA USLUGE ADVOKATA

Odluka o dodjeli ugovora u predmetu “Nabavka ležaljki za otvoreni bazen”

Odluka o dodjeli ugovora - Nabavka ležaljki

Tenderska dokumentacija za predmet JN “Nabavka vatrodojavne centrale za vodeni park, demontaža starog sistema i montaža novog vatrodojavnog sistema”

Tenderska dokumentacija za nabavku vatrodojavne centrale za vodeni park, demontaza starog sistema i montaža novog

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku Javke nabavke: “Nabavka ležaljki za otvoreni bazen”

Odluka - nabavka ležaljki, 2022.

Oglas za davanje u zakup poslovnog prostora u Vodenom parku Aquana

Oglas – zakup poslovnog prostora

Oglas za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Vodenom parku Aquana, 24.02.2022.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 27.01.-31.01.2022.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke “Nabavka usluge vještačenja iz IT oblasti”

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora – Kafe “Oaza”

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Aneks II dio B, Nabavka usluge vještačenja iz IT oblasti – Poziv za dostavljanje ponuda

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 01.12.-31.12.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Javni oglas za davanje u zakup poslovnog prostora – “Oaza” u Vodenom parku Aquana

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JP “Aquana”

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Spisak zaposlenih u JP “Aquana”, 01.11.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA NA RADU

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Broj zaposlenih u “Aquani”

JP „Aquana“ trenutno ima manji broj zaposlenih u odnosu na period prethodnog rukovodstva ovog preduzeća. Za vrijeme prethodnog rukovodstva ovo [...]

Spisak zaposlenih u JP “Aquana”, 15.09.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 01.08.-31.08.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Spisak zaposlenih u JP “Aquana”, 01.09.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Aneks- NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI VODE U BAZENIMA I ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Spisak zaposlenih u JP “Aquana”, 10.07.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 05.04.-21.05.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 15.05.-08.06.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora, maj 2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Pravilnik o radu JP “Aquana”

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Javni oglas za davanje u zakup poslovnog prostora na GOB- u

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 20.04.-29.04.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 30.04.-19.05.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Zapisnik o prijemu i otvaranju ponuda- JN Advokatske usluge

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 19.04.-22.04.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Spisak zaposlenih u JP “Aquana”, 07.05.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Pravilnik o postupku, kriterijumima i mjerilima davanja u zakup ili korištenja poslovnih prostora u Javnom preduzeću „Aquana“ doo Banja Luka

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 29.03.-14.04.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Spisak zaposlenih u JP “Aquana”, 16.04.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period 23.03.-05.04.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Spisak zaposlenih u JP “Aquana”, 07.04.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Pravilnik o platama JP “Aquana”

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Računi JP “Aquana” za period mart, 2021. godine

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Spisak zaposlenih radnika u JP “Aquana”, na dan 05.03.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Aktivnosti u Aquani, za vrijeme Korone…

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

Pravilnik o sistematizaciji 18.03.2021.

Klikom na link preuzećete skeniran zvanični dokument u PDF formatu.

envidatoken.io - kalebetbahis.com -

goldenbahis.pro

- casino mavi - adana eskort - eskort adana - eskort - escort - adana escort bayan -

Sağlık Makaleleri