Danas se na Gradskom olimpijskom bazenu završava prvi ciklus besplatne dvosedmične obuke neplivača za učenike osnovnih škola! 72-oje mališana, podjeljenih u 6 grupa uspješno su savladali program obuke, te su im dodjeljene diplome! Već od ponedjeljka 02.10.2017. nastavljamo sa programom obuke sa novim polaznicima. Projektom koji je podržan od srane Gradske uprave, biće obuhvaćeni neplivači, učenici drugih razreda osnovnih škola! Obuka je besplatna, a u toku ovog polugodišta biće obučeno više od 400 mališana! Nastavak obuke za preostale učenike drugih razreda, očekujemo i tokom drugog polugodišta! Zadovoljstvo polaznika i roditelja govori nam da smo na pravom putu! Zahvaljujemo se Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, te gradonačelniku Igoru Radojičiću na pruženoj podršci!

Aquana tim