Naučite djecu da plivaju ili da nauče tehnički pravilno da plivaju

Kontakt telefon, na Gradskom olimpijskom bazenu:

051/456-450 (recepcija)