Obrazac o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora za period od 1.1.2017 – 23.10.2017.

Obrazac objave osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora u periodu od 1 1-9 11 2017

Odluke direktora o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Dizajn i štampa

Espreso kafa

Gorivo za motorna vozila

Hemijska sredstva za bazene

Internet i lan mreža

Ispravnost vode i hrane

Materijali i dijelovi za tekuće održavanje

Obezbjeđenja objekata

Polovni automobil

Računovodstvo

Sanitarni pregled radnika

Sladoled

Potrošni materijal za čišćenje i higijenu

Hrana

Lož ulje

Piće